AKTUALNOŚCI

Uchwalona zmiana SUiKZP w Strzelnie

Rada Miejska w Strzelnie podjęła uchwałę zmieniającą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w związku z budową linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.
więcej »

Uchwała w sprawie MPZP w Skulsku

Radni Skulska zatwierdzili przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.
więcej »

Uchwała w sprawie MPZP w Bydgoszczy

Rada Miasta Bydgoszcz zatwierdziła przystąpienie do sporządzenia kolejnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.
więcej »

Uchwalona zmiana SUiKZP w Janikowie

Rada Miejska w Janikowie podjęła uchwałę zmieniającą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w związku z budową linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.
więcej »

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP w gminie Solec Kujawski

Wkrótce rozpocznie się wyłożenie projektu MPZP w gminie Solec Kujawski.
więcej »

Archiwum aktualności