AKTUALNOŚCI

Rozpoczęcie prac - spotkanie poświęcone inwestycji

Spotkanie odbyło się 27 września w Inowrocławiu. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele władz powiatów, burmistrzowie, wójtowie i przewodniczący radni gmin leżących na trasie budowanej linii. Obecni byli również zarządcy dróg, które mają być wykorzystywane podczas budowy oraz nadleśniczowie – w związku z prowadzoną wycinką drzew.
więcej »

Uchwała w sprawie MPZP w Strzelnie

Rada Miejska w Strzelnie uchwaliła MPZP dla linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.
więcej »

SAG zmienia się w SPIE

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NlP, REGON oraz numer KRS.
więcej »

Pierwsze pozwolenia na budowę

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał pozwolenia na budowę linii na terenie gmin: Nowa Wieś Wielka oraz Solec Kujawski.
więcej »

Ponad 60% właścicieli prywatnych działek wyraziło zgodę na budowę linii

Wykonawca prowadzi rozmowy z właścicielami ponad 700 prywatnych działek.
więcej »

Archiwum aktualności