Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Aktualne informacje o pracach budowlano-montażowych

Aktualne informacje o pracach budowlano-montażowych

Wykonawca wybudował już 205 z docelowych 255 fundamentów na trasie linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów. Kolejnych 14 jest w trakcie budowy. Zmontowanych zostało już 179 słupów. Kolejnych 7 jest w trakcie budowy.

122 konstrukcje zostały już pokryte powłokami antykorozyjnymi. Malarze pracują na kolejnych 32 stanowiskach.

W gminach Strzelno, Nowa Wieś Wielka i Solec Kujawski zawieszono już większość przewodów roboczych i odgromowych.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.