Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Aktualności

Aktualności

Uchwalono MPZP w Koninie

W Koninie uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym ujęto trasę linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.
więcej »

Dalsze prace nad dokumentami planistycznymi

Ślesińscy Radni zdecydowali o rozpoczęciu prac nad dokumentami planistycznymi dla linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.
więcej »

Prace nad MPZP w Gminach Nowa Wieś Wielka i Strzelno rozpoczęte

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka oraz Rada Miejska w Strzelnie zdecydowały o rozpoczęciu prac nad MPZP dla linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.
więcej »

Kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne w Ślesinie

Wykonawca inwestycji zaprasza na kolejne spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do mieszkańców gminy Ślesin.
więcej »

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w gm. Ślesin

Wykonawca inwestycji zaprasza na dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanej trasie linii i pozostałych mieszkańców gminy Ślesin.
więcej »

Wyłożenie projektu MPZP w Koninie

W Koninie wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym ujęto trasę linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.
więcej »

Projektowanie linii w Bydgoszczy

Wykonawca linii 400 kV Jasiniec - Pątnów prowadzi rozmowy z właścicielami gruntów i władzami Bydgoszczy.
więcej »

Następne dokumenty planistyczne w trakcie przygotowania

Radni gmin Jeziora Wielkie i Skulsk podjęli uchwały umożliwiające rozpoczęcie prac nad dokumentami planistycznymi dla linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.
więcej »

Prace nad kolejnymi dokumentami planistycznymi rozpoczęte

Radni gmin Strzelno i Pakość zdecydowali o rozpoczęciu prac nad dokumentami planistycznymi dla linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.
więcej »

Dalsze prace nad dokumentami planistycznymi

Radni gminy Janikowo zdecydowali o rozpoczęciu prac nad dokumentami planistycznymi dla linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.
więcej »
Strona: 12345678910111213
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.