Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Dalsze prace nad dokumentami planistycznymi

Dalsze prace nad dokumentami planistycznymi

Na ukończeniu są prace nad dokumentami planistycznymi w gminach, w których zlokalizowana będzie projektowana dwutorowa linia 400 kV Jasiniec – Pątnów.


11 grudnia 2017 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie o godz. 12:30 odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Kijowiec, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry.


12 grudnia 2017 r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy o godz. 16:00 odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Łęgnowo - Toruńska".

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.