Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Druga uchwała w sprawie MPZP w Ślesinie

Druga uchwała w sprawie MPZP w Ślesinie

12 grudnia 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Ślesinie uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy i Miasta Ślesin dla obszaru obejmującego część obrębów geodezyjnych: Sławęcinek, Sławęcin, Lubomyśle, Różnowa, Sarnowa Kolonia, Ślesin i Szyszyn. To druga uchwała dot. MPZP na terenie Ślesina. O pierwszej pisaliśmy tutaj.


W nowym MPZP ujęto trasę linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów - jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarze Wielkopolski i Kujaw.


Wykonawca wprowadza trasę linii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12 gmin na trasie linii: Konin, Ślesin, Skulsk, Jeziora Wielkie, Strzelno, Janikowo, Inowrocław, Pakość, Złotniki Kujawskie, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, Bydgoszcz.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.