Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Dyskusja publiczna w Bydgoszczy

Dyskusja publiczna w Bydgoszczy

8 maja o godz. 16:00 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon: Akademicka, Fordońska, Jasiniecka". Podczas dyskusji nie zgłoszono uwag do omawianego dokumentu planistycznego.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.