Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Wyłożenie projektu SUiKZP w gm. Inowrocław

Wyłożenie projektu SUiKZP w gm. Inowrocław

Wykonawca inwestycji informuje, że do publicznego wglądu wyłożony został projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowrocław.

Bardziej szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie BIP Gminy Inowrocław - tutaj.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.