Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Kolejna uchwała w sprawie MPZP w Bydgoszczy

Kolejna uchwała w sprawie MPZP w Bydgoszczy

30 listopada 2016 r. Radni Rady Miasta Bydgoszczy zatwierdzili przystąpienie do sporządzenia kolejnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwutorowej linii elekroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów. Poza trasą linii, plan obejmuje również teren stacji elektroenergetycznej Jasiniec.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.