Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Kolejne słupy na trasie linii

Kolejne słupy na trasie linii

Dla 255 słupów, które mają powstać na trasie linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów wybudowano już 160 fundamentów, a kolejnych 29 jest w trakcie budowy. Montowane są także stalowe konstrukcje - 115 słupów jest gotowych, 10 kolejnych w trakcie montażu. W gminach Nowa Wieś Wielka i Solec Kujawski trwają prace związane z rozwieszaniem przewodów roboczych oraz odgromowych.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.