Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Konferencja energetyczna w Inowrocławiu

Konferencja energetyczna w Inowrocławiu

- W Polsce budujemy 4,5 tys. km nowych linii najwyższych napięć. Powstająca linia 400 kV Jasiniec – Pątnów jest jednym z ważnych ogniw modernizowanego i rozbudowywanego krajowego systemu przesyłu energii. To także gwarancja zasilania dla województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego – mówił w Inowrocławiu podczas zorganizowanej 22 kwietnia „Konferencji Energetycznej” przedstawiciel spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Inwestycje.


Konferencja została poświęcona poprawie bezpieczeństwa energetycznego regionu i szczególnej roli samorządów oraz mieszkańców w realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Zwłaszcza, że budowa linii 400 kV Jasiniec – Pątnów to tzw. inwestycja celu publicznego. Linia połączy dwa województwa (kujawsko-pomorskie i wielkopolskie), a jej trasa będzie biegła przez 12 gmin w 6 powiatach.


W konferencji uczestniczyli starostowie, burmistrzowie i wójtowie oraz przewodniczący rad gmin z terenów, przez które przebiegać będzie trasa budowanej linii. Byli również obecni przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśnictw z obszaru realizacji inwestycji.


Linia kluczowa dla województw. Ważna dla kraju 


Konferencję otworzyli przedstawiciele Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Antoni Pawski i Adam Wincek z Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Prelegenci podkreślali kluczowe znaczenie inwestycji dla regionu. Mówili o roli samorządów lokalnych we wspieraniu tego rodzaju strategicznych przedsięwzięć celu publicznego.


Z kolei Dariusz Lociński, Dyrektor Pionu Realizacji Inwestycji w PSE Inwestycje SA, podkreślał potrzebę dialogu, konsultacji ze społecznościami lokalnymi, jako ważnymi partnerami w procesie realizacji inwestycji. Zaznaczył również, że linia Jasiniec – Pątnów jest niezbędna dla zwiększenia pewności zasilania i zmniejszenia zagrożenia awariami w obu województwach.


Zastąpić starą linię 220 kV


W dalszej kolejności wystąpił przedstawiciel konsorcjum odpowiedzialnego za realizację inwestycji. Paweł Madaj, odpowiadający za realizację projektu ze strony firmy ELTEL Networks Energetyka SA, podsumował w swoim wystąpieniu pierwsze miesiące prac. Poinformował, że trwają konsultacje ze społecznościami lokalnymi i właścicielami działek, nad którymi planowane jest poprowadzenie linii. Podkreślał, że projektowana linia 400 kV, która docelowo ma zastąpić dotychczas działające dwa tory wyeksploatowanej linii 220 kV, została odsunięta od istniejących nieruchomości tak daleko, jak to tylko było możliwe.


Jako prelegenci wystąpili również eksperci - p. Łukasz Złakowski wyjaśniał specyfikę prac planistycznych w inwestycjach liniowych celu publicznego. Pani Jolanta Zubek zwracała natomiast uwagę na obostrzenia, które regulują realizację tego typu inwestycji i służą zachowaniu bezpieczeństwa ludzi i środowiska w otoczeniu linii. Podkreślała jednocześnie, że polskie przepisy w tym zakresie należą do najbardziej restrykcyjnych w Europie.


Ponad 100 kilometrów linii


Linia Jasiniec – Pątnów będzie liczyła około 102 kilometrów. Inwestycja swoim zasięgiem obejmie aż 12 gmin (Konin, Ślesin, Skulsk, Jeziora Wielkie, Strzelno, Janikowo, Inowrocław, Pakość, Złotniki Kujawskie, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, Bydgoszcz). Zgodnie z założeniami, budowa ma zostać sfinalizowana do października 2018 r.


Konferencja została zorganizowana pod patronatem Ministra Gospodarki, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Współorganizatorem konferencji były Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA oraz PSE Inwestycje SA.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.