Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Skulsku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Skulsku

28 grudnia 2017 r. Rada Gminy Skulsk uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Skulsk dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Popielewo, Czartówek i Kobylanki.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.