Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / MPZP „Łęgnowo-Toruńska”

MPZP „Łęgnowo-Toruńska”

26 września 2018 r. Rada Miasta Bydgoszczy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Łęgnowo-Toruńska” dla odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów zlokalizowanego w pobliżu planowanego portu multimodalnego.

Poniżej materiał udostępniony przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Bydgoszczy. Sesja Rady Miasta, 26.09.2018. Prezentacja: Anna Rembowicz-Dziekciowska - Dyrektor MPU.
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.