Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Następne pozwolenie na budowę w województwie kujawsko-pomorskim

Następne pozwolenie na budowę w województwie kujawsko-pomorskim

Na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.), 3 stycznia 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA kolejną decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej, obejmującej budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Jasiniec – Pątnów.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.