Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Nowe informacje o postępie prac

Nowe informacje o postępie prac

Na trasie linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów wybudowano już 183 fundamenty, a kolejnych 16 jest w trakcie budowy. Montowane są także stalowe konstrukcje - 138 słupów (z docelowych 255) jest gotowych, 21 kolejnych w trakcie montażu. W gminach Nowa Wieś Wielka i Solec Kujawski trwają prace związane z rozwieszaniem przewodów roboczych i odgromowych oraz montażem odstępników na przewodach roboczych.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.