Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Nowe informacje o postępie robót

Nowe informacje o postępie robót

Dla 255 słupów, które mają powstać na trasie linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów wybudowano już 143 fundamenty, a kolejnych 31 jest w trakcie budowy. Montowane są także stalowe konstrukcje - 105 słupów jest gotowych, 10 kolejnych w trakcie montażu. W gminach Nowa Wieś Wielka i Solec Kujawski prowadzone są prace związane z rozwieszaniem przewodów roboczych oraz odgromowych.
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.