Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Ostatnia zmiana w SUiKZP wprowadzona

Ostatnia zmiana w SUiKZP wprowadzona

Radni Rady Miejskiej w Pakości podjęli 25 października 2016 r. uchwałę o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, do którego został wprowadzony projektowany przebieg linii 400 kV Jasiniec - Pątnów. Aktualnie już cała trasa linii została ujęta w gminnych studiach.

Wykonawca prowadzi jeszcze procedury związane z wprowadzeniem trasy linii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.