Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne

Pole elektryczne:


10 kV/m – dopuszczalna wartość natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludzi.

1 kV/m – dopuszczalna  wartość natężenia pola elektrycznego na obszarach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.


Oznacza to zatem, że nawet stałe przebywanie w miejscach, w których natężenie pola elektrycznego nie przekracza 1 kV/m jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Natomiast w miejscach dostępnych dla ludzi, lecz nieprzeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową nie potrzeba ograniczać dopuszczalnych wartości pola elektrycznego do poziomów niższych niż 10 kV/m.


Pole magnetyczne:


60 A/m – dopuszczalna wartość natężenia pola magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi.


Dozwolone wartości natężenia składowych pola elektromagnetycznego są bardzo niskie, a przebywanie w nim jest całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Warto zauważyć, że są one równe lub nawet bardziej surowe niż w Niemczech, Austrii, Szwecji czy Belgii, czyli w krajach znanych z rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska.


Ustalaniu poziomów dozwolonych wartości obydwu składowych towarzyszyła zasada, że działające na człowieka pole magnetyczne nie może powodować powstawania w organizmie prądów większych niż naturalnie płynące w jego ciele.

Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami weryfikowane jest przez pomiary kontrolne, które prowadzone są zawsze po wybudowaniu i uruchomieniu linii. Bez nich nie ma możliwości uzyskania zgody na eksploatację obiektu.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.