Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Postęp prac budowlano-montażowych

Postęp prac budowlano-montażowych

Wykonawca wybudował już 194 z docelowych 255 fundamentów na trasie linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów. Kolejnych 10 jest w trakcie budowy. Zmontowanych zostało już 167 słupów. Kolejnych 14 jest w trakcie budowy.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.