Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Prace nad MPZP w Gminach Nowa Wieś Wielka i Strzelno rozpoczęte

Prace nad MPZP w Gminach Nowa Wieś Wielka i Strzelno rozpoczęte

24 września 2015 r. Rada Gminy Nowa Wieś Wilka zdecydowała o zainicjowaniu prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV Jasiniec - Pątnów - jednej z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarze Wielkopolski i Kujaw. Trasa linii została wcześniej (w 2010 r.) wpisana do obowiązującego aktualnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

W tym samym dniu o rozpoczęciu prac nad MPZP zadecydowała Rada Miejska w Strzelnie.

Trwają procedury związane z wprowadzaniem trasy linii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12 gmin: Konin, Ślesin, Skulsk, Jeziora Wielkie, Strzelno, Janikowo, Inowrocław, Pakość, Złotniki Kujawskie, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, Bydgoszcz.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.