Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Prace trwają

Prace trwają

Wykonawca wybudował już 87% (222 z docelowych 255) fundamentów na trasie linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów. Kolejnych 9 jest w trakcie budowy. Na fundamentach zmontowanych zostało już 189 konstrukcji słupów. 159 z nich zostało już pokrytych powłokami antykorozyjnymi. Kolejnych 18 słupów jest w trakcie budowy. Jednocześnie malarze pracują na 12 stanowiskach.

W gminach Strzelno, Nowa Wieś Wielka i Solec Kujawski zawieszono już większość przewodów roboczych i odgromowych. Na potrójnych wiążkach przewodach roboczych - w celu ochrony przewodów przed drganiami powodowanymi przez wiatr - montowane są tzw. odstępniki tłumiące (na zdjęciu poniżej).

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.