Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Prace w kwietniu

Prace w kwietniu

Wykonawca dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów wybudował już ponad 95% (243 z 255) fundamentów, na których zmontowanych zostało dotychczas 240 (94%) konstrukcji słupów. Na 8 stanowiskach trwają prace fundamentowe.

211 konstrukcji zostało już pokrytych powłokami antykorozyjnymi. Malarze pracują obecnie na kolejnych 9 stanowiskach.

Na 176 słupach zawieszono już przewody robocze, na kolejnych 27 słupach prace trwają. Przewody odgromowe zawieszono na 164 słupach, na 11 słupach prace trwają.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.