Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Prace we wrześniu

Prace we wrześniu

Na budowie linii 400 kV Jasiniec - Pątnów są już gotowe 252 fundamenty, na których zmontowanych zostało 249 z 255 słupów (czyli 98% docelowej liczby konstrukcji). Wszystkie zostały pokryte powłokami antykorozyjnymi. Przewody robocze zawieszono już na 241 słupach, na kolejnych 6 prace trwają. Przewody odgromowe zawieszono na 227 konstrukcjach, na kolejnych 10 prace trwają.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.