Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Rozwiązania techniczne i technologiczne

Rozwiązania techniczne i technologiczne

Linia na terenach niezalesionych, głównie rolnych, będzie składała się ze słupów kratowych i łączących je przewodów. Rozpiętość typowego przęsła, czyli odległość między dwoma słupami, będzie wynosiła od 350 do 450 metrów.

   


Słupy

W inwestycji zastosowane zostaną nowoczesne słupy kratowe serii E33 o wysokości od 55 do 75 metrów. Wyższe mogą być jedynie konstrukcje nadleśne, opisane poniżej. Słupy spełniają wszystkie normy i wymagania techniczne, tak aby w największym stopniu zapewnić bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i maszyn rolniczych.


Przewody

Przewody fazowe zostaną̨ zawieszone na słupach poprzez łańcuchy izolatorowe. Przewiduje się̨ zastosowanie potrójnej wiązki przewodów stalowo-aluminiowych. To bardzo ważne, bo skutecznie obniży poziom szumów akustycznych wytwarzanych przez linię. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi między wierzchołkami wszystkich słupów zostaną̨ zawieszone dwa przewody odgromowe.
Odległość́ przewodów od ziemi

Odległość́ pomiędzy najniżej zawieszonym przewodem fazowym a ziemią nie będzie mniejsza niż̇ 10 m, co odpowiada wysokości 3-4 piętra w bloku mieszkalnym. Dzięki temu nawet największe maszyny rolnicze będą̨ mogły bezpiecznie pracować́ pod linią.


Pas technologiczny

W celu zapewnienia dodatkowej strefy ochrony dla każdej linii 400 kV tworzy się̨ tzw. pas technologiczny o szerokości 70 metrów (po 35 metrów od osi linii w obie strony).

Odległości linii od budynków, dróg oraz innych obiektów będą̨ zgodne z nową normą PN-EN 50341-1:2013-03E, która obowiązuje w większości krajów europejskich.


Słupy nadleśne

W niektórych gminach linia będzie przebiegała przez tereny leśne. Dla zmniejszenia wycinki drzew będą stosowane słupy w tak zwanej technologii nadleśnej. Oznacza to wielokrotnie mniejsze straty dla środowiska. W technologii nadleśnej słupy są znacznie wyższe od standardowych. W lesie dokonuje się wycinki tylko w miejscach posadowienia słupów oraz tymczasowo wycina się dodatkowy pas o szerokości kilku metrów. Ma on ułatwić montaż konstrukcji. Dzięki temu oszczędza się wiele hektarów lasu, a drzewa mogą swobodnie rosnąć pod przewodami linii.
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.