Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Spotkania informacyjno-konsultacyjne w gm. Strzelno

Spotkania informacyjno-konsultacyjne w gm. Strzelno

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanej trasie linii i pozostałych mieszkańców gminy Strzelno.

Terminy spotkań:

- 24 marca 2015 r. - Młyny, świetlica wiejska, godz. 19:00,
- 25 marca 2015 r. - Sławsko Dolne, świetlica wiejska, godz. 18:00,
- 26 marca 2015 r. - Stodoły, świetlica wiejska, godz. 18:30,
- 27 marca 2015 r. - Markowice, świetlica wiejska, godz. 18:00.


Podczas spotkania przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o zakresie inwestycji i przyczynach jej realizacji
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii
- omówią wygląd linii
- przedstawią kwestie formalnoprawne
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.