Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gm. Janikowo

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gm. Janikowo

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do właścicieli nieruchomości leżących na planowanej trasie linii i pozostałych mieszkańców gminy Janikowo.

Termin: 30 marca 2015 r. - Ludzisko, świetlica wiejska, godz. 19:00.


Podczas spotkania przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o zakresie inwestycji i przyczynach jej realizacji
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii
- omówią wygląd linii
- przedstawią kwestie formalnoprawne
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.