Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gm. Nowa Wieś Wielka

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w gm. Nowa Wieś Wielka

Wykonawca inwestycji zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do mieszkańców miejscowości Leszyce w gminie Nowa Wieś Wielka.

Termin: 23 maja 2015 r. godz. 16.00 - świetlica w miejscowości Leszyce

Podczas spotkania przedstawiciele wykonawcy:

- poinformują o zakresie inwestycji i przyczynach jej realizacji
- zaprezentują sposób projektowania trasy linii
- omówią wygląd linii
- przedstawią kwestie formalnoprawne
- przedstawią propozycje trasy.


Przedstawiciele wykonawcy będą odpowiadali na wszelkie pytania związane z inwestycją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.