Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Spotkanie z mieszkańcami gm. Solec Kujawski

Spotkanie z mieszkańcami gm. Solec Kujawski

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski zaprasza na spotkanie dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie części obrębów geodezyjnyc: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo oraz prognozy oddziaływania tego planu na środowisko.


Termin i miejsce: 3 listopada godz. 16:00, Urzęd Miasta i Gminy Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, sala konferencyjna (wejście od ul. 29 listopada).


Przedstawiciele wykonawcy inwestycji, wykonawcy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonawcy prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu planu będą odpowiadali na wszelkie pytania dotyczące inwestycji i działań planistycznych prowadzonych w związku z jej realizacją.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.