Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Stan prac w styczniu 2019

Stan prac w styczniu 2019

Wykonawca linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów wybudował już 239 z 255 fundamentów, na których zmontowanych zostało 236 konstrukcji słupów.

206 konstrukcji zostało już pokrytych powłokami antykorozyjnymi. Malarze pracują obecnie na kolejnych 10 stanowiskach.

Na 113 słupach zawieszono już przewody robocze, na 45 słupach prace trwają. Na potrójnych wiążkach przewodach roboczych - w celu ochrony linii przed drganiami powodowanymi przez wiatr - montowane są tzw. odstępniki tłumiące.

Na 61 słupach zawieszono przewody odgromowe, na 26 słupach prace trwają.
INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.