Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Uchwała w sprawie MPZP w Ślesinie

Uchwała w sprawie MPZP w Ślesinie

Radni Rady Miejskiej w Ślesinie podjęli 26 października 2016 r. uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Ślesin dla obszaru obejmującego części obrębów geodezyjnych: Kijowiec, Szyszyn i Szyszyńskie Holendry. Plan obejmuje krótki odcinek linii na tym obszarze.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.