Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Uchwalona zmiana SUiKZP w Solcu Kujawskim

Uchwalona zmiana SUiKZP w Solcu Kujawskim

Radni Solca Kujawskiego podjęli 18 marca 2016 r. uchwałę o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w związku z budową linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.

Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych w najbliższych latach na obszarze województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Wykonawca prowadzi procedury związane z wprowadzeniem trasy linii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 11 gmin na trasie linii: Ślesin, Skulsk, Jeziora Wielkie, Strzelno, Janikowo, Inowrocław, Pakość, Złotniki Kujawskie, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, Bydgoszcz.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.