Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Uchwalona zmiana SUiKZP w Strzelnie

Uchwalona zmiana SUiKZP w Strzelnie

Radni Rady Miejskiej w Strzelnie podjęli 18 października 2016 r. uchwałę o zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, do którego został wprowadzony projektowany przebieg linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.

Jest to jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych w najbliższych latach na obszarze województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Wykonawca wprowadza trasę linii do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 12 gmin na trasie linii: Konin, Ślesin, Skulsk, Jeziora Wielkie, Strzelno, Janikowo, Inowrocław, Pakość, Złotniki Kujawskie, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, Bydgoszcz.

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.