Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Wyłożenie projektów dokumentów planistycznych do publicznego wglądu

Wyłożenie projektów dokumentów planistycznych do publicznego wglądu

Do publicznego wglądu wyłożone zostały projekty zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin:

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.