Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP w gminach Skulsk i Ślesin

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP w gminach Skulsk i Ślesin

W gminach Skulsk oraz Ślesin rozpoczyna się wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w których znajduje się trasa linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.

Wyłożenie planowane jest w dniach  2 stycznia - 3 lutego 2017 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się:

  • 18 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy w Skulsku o godz. 10:00.
  • 25 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie o godz. 10:00


Uwagi do planów można składać do dnia 24 lutego 2017 r.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.