Budowa linii elektroenergetycznej
400 kV Jasiniec - Pątnów

 

STRONA GŁÓWNA / Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP w gminie Pakość

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP w gminie Pakość

W gminie Pakość planowane jest wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym znajduje się trasa linii 400 kV Jasiniec - Pątnów.

Wyłożenie planowane jest w dniach  28 listopada - 30 grudnia 2016 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 6 grudnia 2016 r. w Urzędzie Urzędzie Miejskim w Pakości o godz. 14:00.


Uwagi do planu można składać do dnia 17 stycznia 2017 r.

 

INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna Eltel Networks Olsztyn S.A.   SPIE Gdańsk   Elfeko S.A.