AKTUALNOŚCI

Inwestor przedstawia czwarty Zintegrowany Raport Wpływu

W raporcie szczegółowo przedstawiono wpływ działalności PSE na gospodarkę oraz finanse publiczne, środowisko naturalne, otoczenie społeczne oraz pracowników.
więcej »

Końcowy odbiór techniczny

5 października Polskie Sieci Elektroenergetyczne przeprowadziły końcowy odbiór techniczny dwutorowej linii napowietrznej 400 kV relacji Jasiniec - Pątnów.
więcej »

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Projekt „Budowa linii Pątnów – Jasiniec wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w dniu 10 września 2021 r.
więcej »

PSE współorganizatorem 7. edycji konkursu "Samorząd Przyjazny Energii"

Konkurs „Samorząd przyjazny energii” jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie operatorów elektroenergetycznych, którzy są współorganizatorami konkursu.
więcej »

Kolejny rekord zapotrzebowania

Zarejestrowane wczoraj zapotrzebowanie na moc wyniosło 24 533 MW. Nie wystąpiły zakłócenia w pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
więcej »

Archiwum aktualności